Leden

Om toe­gang te krij­gen tot E-Golf4U met, onder ande­re, de rubrie­ken ‘Mijn pro­fiel’, ‘Start­tij­den’, ‘Wed­strij­den’, ‘Leden­lijst’, ‘Kaar­ten’ en ‘Bestuur & Com­mis­sies’ dient u eerst in te loggen.

U heeft dan tevens toe­gang tot het con­fi­den­ti­ë­le club­nieuws en docu­men­ten, zoals sta­tu­ten, huis­hou­de­lijk regle­ment en notu­len van ALV’s ; die rubrie­ken zijn dan beschik­baar via het drop­down menu onder de but­ton van het navi­ga­tie menu.

Wacht­woord vergeten?

Scroll to top