Jeugd

De OCL is een golfclub met aandacht voor jeugd. Er zijn nu al meer dan 90 jeugdleden, rond de 20% van het ledentotaal. Het is ons doel om deze speciale ledengroep zo actief mogelijk bij de club te betrekken – de jeugd heeft de toekomst, niet waar? Voor veel jeugdleden is golf een sport die naast andere sporten wordt beoefend. Dit betekent dat de nadruk van de activiteiten op zondagen zal liggen – hoewel er ook op andere dagen lessen en wedstrijden kunnen zijn.

Jeugdteam kampioen 2018

Wat kun je van ons verwachten?

De jeugdcommissie zal een programma van lessen en wedstrijden aanbieden in overeenstemming met het niveau en de wensen van de meeste jeugdleden. Jeugdleden die meer willen dan wat wij nu kunnen aanbieden willen wij graag helpen de weg te vinden naar NGF wedstrijden. Uiteraard zal er ook aandacht zijn voor sociale activiteiten voor de jeugd.
Lessen en wedstrijden gaan in principe altijd door.

Wat verwachten wij van jou?

Bovenal enthousiasme en inzet. Zowel van de jeugdleden als van hun ouders/begeleiders. Dat betekent dat naast het volgen van het lesprogramma verwacht wordt dat je met regelmaat een rondje loopt en dat je zoveel mogelijk aan het gehele programma deelneemt.
Om het programma goed te kunnen uitvoeren hebben we behoefte aan een aantal jeugdcoaches – volwassenen die 1 of 2 keer per maand met een flight meelopen en de kinderen helpen met de in de praktijk brengen van wat ze geleerd hebben.

Lessen

Golfen begint met het behalen van clubhandicap 54. Speciaal voor jeugdleden zijn er aangepaste eisen voor het behalen van deze clubhandicap. In samenwerking met onze PGA gekwalificeerde professional, Stuart Mathie, organiseert de jeugdcommissie lessen om de clubhandicap zo snel mogelijk te behalen.
Na het behalen van de clubhandicap gaan de lessen verder met het voorbereiden op het behalen van handicap 36. Na het behalen van deze handicap zal de nadruk liggen op het spelen van wedstrijden.
De jeugdlessen wordt gegeven in groepjes van rond de 6 spelers en worden gegeven door Stuart, Bonne en de jeugdcoaches. Per 4 weken zal er 2 keer een techniek les op de driving range zijn, 1 keer een baan les van 9 holes en 1 keer een onderlinge wedstrijd. De wedstrijden zijn een integraal onderdeel van de golfopleiding.
Zeker zo belangrijk is het regelmatig lopen van een ronde met andere spelers. Voor ouders / verzorgers een uitgelezen mogelijkheid om samen van het golfspel te genieten.
Voor de jeugd t/m 12 jaar is de contributie inclusief 10 groepslessen.

Scroll to top