Golf aca­de­my

De Golf Aca­de­my van Old Cour­se Loenen

Hun geboor­te­gron­den, Schot­land en Indo­ne­sië, lig­gen wel­is­waar ver uit­een, maar de twee golf­le­ra­ren van golf­club Old Cour­se Loe­nen heb­ben één geza­men­lij­ke pas­sie: de golfsport.

      

Head pro Stu­art Mathie, in per­fect Neder­lands: “In Schot­land is golf een echte volks­sport. Vanaf mijn zesde stond ik elke dag op de baan. Ieder­een speelt daar met ieder­een. Golf is mijn lust en mijn leven. Ik werd pro in Glas­gow en beland­de op uit­no­di­ging van een Schot­se col­le­ga in Neder­land. Ik gaf les op meer­de­re golf­ba­nen voor­dat ik in 2017 head pro werd op Old Cour­se Loe­nen. De golf­his­to­ries van Loe­nen aan de Vecht en Schot­land vor­men natuur­lijk een unie­ke com­bi­na­tie: ‘Golf was born in Hol­land and made in Scot­land’, hè. Samen met de hore­ca en de green­kee­pers maken we er hier een leuk geheel van. Want bele­ving en ple­zier, daar gaat het om in golf”.

Met de komst van Mary­o­no Olink, in 2018, is de Golf Aca­de­my van Old Cour­se Loe­nen het hele jaar door, zeven dagen per week, geopend.
Mary­o­no heeft wel­is­waar tro­pi­sche roots, maar hij werd reeds als vier weken oude baby lief­de­vol gea­dop­teerd door de fami­lie Olink in Amster­dam. Op zijn 10e kreeg hij zijn eer­ste golfles­sen op De Hoge Dijk, waar hij later in con­tact kwam met Stu­art Mathie. Diens aan­spo­ring om golf­pro te wor­den heeft hij na vol­tooi­ing van zijn oplei­ding aan de Hotel­school opge­volgd. En dat heeft in de hui­di­ge prak­tijk weer tot gevolg dat Maryono’s leer­lin­gen behal­ve golf­tips ook vaak kook­tips als ‘huis­werk’ mee­krij­gen. Mary­o­no: “Ik houd nu een­maal van lek­ker eten. Stu­art en ik begin­nen de dag daar­om altijd met de vraag: wat eten we vandaag?“
Een tip voor in de baan van Mary­o­no: “Klei­ne hap­jes en slok­jes, na elke hole, doen won­de­ren voor je ener­gie. En op die manier kun je met één banaan mak­ke­lijk negen holes aan”.

Boek een les via een klik op een van de lesagenda’s op deze web­si­te, e‑mail of bel voor meer informatie:
Stu­art Mathie : sc.mathie@live.nl of 06 136 95 436
Mary­o­no Olink: maryono@olink.eu of 06 502 16 341

Scroll to top