Con­tact

Golf­club Old Cour­se Loenen
Rijks­straat­weg 171
3632 AC Loe­nen aan de Vecht

Tele­foon secretariaat:
0294–237600; E‑mail: info@oldcourseloenen.nl

Tele­foon Brasserie:
0294–237602
E‑mail: info@brasserieoudloenen.nl

Web­si­te-aan­ge­le­gen­he­den :
E‑mail : webmaster@oldcourseloenen.nl

Ope­nings­tij­den Secretariaat
Maan­dag 08.45–14.45
Dins­dag 08.45–16.30
Woens­dag 08.45–16.30
Don­der­dag 08.45–14.45
Vrij­dag 08.45–16.30

U kunt ook het con­tact­for­mu­lier onder aan de pagi­na invul­len in om een vraag te ver­zen­den. Wij zul­len dan zo snel moge­lijk con­tact met u opnemen.
U kunt ook een opmer­king stu­ren over de ver­e­ni­ging die wij dan in behan­de­ling zul­len nemen.

  Uw naam (ver­plicht)

  Uw email (ver­plicht)

  Onder­werp

  Uw bericht

  Vul hier­on­der deze code in: 

  captcha

  Scroll to top