Greenfee

Tarieven gastspelers:

Leden van A- of B-clubs betalen € 60,- per 18 holes of € 35,- per 9 holesemmer golfballen en club
Het tarief voor introducés bedraagt € 30,- per 9 of 18 holes
Alle anderen: € 70,- per 18 holes of € 45,- per 9 holes

Voor greenfeespelers (inclusief introducés) en voor degenen die les hebben (gehad) is de driving range vrij toegankelijk.
In overige gevallen is een bezoek aan de driving range alleen mogelijk op introductie van een lid van OCL (tegen betaling van € 5,-).

Buggy-huur: op aanvraag

Groepen

De golfbaan en overige faciliteiten zijn uitermate geschikt voor het houden van gastwedstrijden en golfclinics, al of niet in combinatie met een lunch of diner.
Een gastwedstrijd is een golfwedstrijd waaraan geen leden van Old Course Loenen deelnemen. Deelnemers moeten minimaal in het bezit zijn van handicap 45. Wij bieden hiervoor van maandag tot en met vrijdag de mogelijkheid, althans voor zover de bezetting van de baan dit toelaat.
Voor het organiseren van een gastwedstrijd en de beschikbare tijden en tarieven dient u contact op te nemen met het secretariaat: info@oldcourseloenen.nl .

Introductie

Ieder ‘gewoon’ lid van OCL mag op weekdagen maximaal twee niet-leden, die in het bezit zijn van een clubhandicap 54 of een NGF-handicap, introduceren. In het weekend en op feestdagen is voor deze introducés een minimale hcp van 30 vereist en is dit uitsluitend mogelijk voor 10.30 uur of na 15.00 uur. Introductie kan alleen indien er geen wedstrijden zijn en de drukte in de baan het toelaat.

Het tarief bedraagt € 30 per 9 of 18 holes. Iemand die geen lid is van OCL mag maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden tegen het introductietatief, daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht.

Een lid met drie of meer introducés wordt als groep beschouwd. Starttijden voor een groep dienen vooraf bij het clubsecretariaat te worden aangevraagd. Een groep mag uit maximaal 20 personen (vijf maal een vierbal) inclusief lid / leden bestaan. De greenfee voor de eerste drie introducés per lid bedraagt € 30; voor elke speler meer is dit € 40 p/p.
Uitzonderingen daargelaten worden starttijden voor groepen alleen toegewezen tijdens stille uren. Echter niet in het weekend en op vrijdagmidag.

Het introducerende lid is te allen tijde verplicht om mee te spelen.

Leden die met gasten spelen zonder vooraf greenfee te hebben betaald, worden geschorst en kunnen bij herhaling worden geroyeerd.

Scroll to top