Baan­be­zet­ting

Kijk op de baan­sta­tus voor de actu­e­le infor­ma­tie over het al dan niet open zijn van de baan en voor even­tu­e­le beperkingen.

Dag Datum Baan open Open voor Opmer­kin­gen
Maan­dag 12–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Dins­dag 13–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Woens­dag 14–07 07.00–15.50
16.00–18.30
18.40–21.00
Alleen spe­lers met starttijd
Deel­ne­mers MIDI
Alleen spe­lers met starttijd

Zie EGolf4u voor vrije slots
Don­der­dag 15–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Vrij­dag 16–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Zater­dag 17–07 07.00–09.10
09.30–14.00
14.10–21.00
Alleen spe­lers met starttijd
4de Maandbeker
Alleen spe­lers met starttijd

Inschrij­ven via EGolf4u
Zon­dag 18–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Dag Datum Baan open Open voor Opmer­kin­gen
Maan­dag 19–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Dins­dag 20–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Woens­dag 21–07 07.00–15.50
16.00–18.30
18.40–21.00
Alleen spe­lers met starttijd
Deel­ne­mers MIDI
Alleen spe­lers met starttijd

Zie EGolf4u voor vrije slots
Don­der­dag 22–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Vrij­dag 23–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Zater­dag 24–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Zon­dag 25–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Dag Datum Baan open Open voor Opmer­kin­gen
Maan­dag 26–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Dins­dag 27–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Woens­dag 28–07 07.00–15.50
16.00–18.30
18.40–21.00
Alleen spe­lers met starttijd
Deel­ne­mers MIDI
Alleen spe­lers met starttijd

Zie EGolf4u voor vrije slots
Don­der­dag 29–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Vrij­dag 30–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Zater­dag 31–07 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Zon­dag 01–08 07.00–21.00 Alleen spe­lers met starttijd
Scroll to top