Lid worden

Old Course Loenen kent verschillende lidmaatschapsvormen en speelrechtentas label

Gewone leden (vanaf 36 jaar) hebben onbeperkt speelrecht.
Tevens hebben zij speelrecht op 9 andere 9 holes banen van de Alliantie

Bedrijfsleden:
Golfvereniging Old Course Loenen (OCL) verwelkomt bedrijven en organisaties die een bedrijfslidmaatschap willen aangaan.
Meer info over het bedrijfslidmaatschap.

Juniorleden plus 26 t/m 35 jaar:
Juniorleden plus hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesendertig jaar nog niet bereikt, doch zijn op dat moment ouder dan vijfentwintig jaar. Juniorleden plus hebben onbeperkt speelrecht.

Juniorleden 22 t/m 25 jaar:
Juniorleden hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesentwintig jaar nog niet bereikt, doch zijn op dat moment ouder dan éénentwintig jaar. Juniorleden hebben onbeperkt speelrecht.

Jeugdleden t/m 21 jaar:
Jeugdleden hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van éénentwintig jaar nog niet bereikt. Jeugdleden hebben onbeperkt speelrecht. Voor jeugdleden t/m 12 jaar is de contributie inclusief 10 groepslessen.

Buitenleden:
Buitenleden wonen buiten een straal van 50 km van OCL óf staan voor de belastingen ingeschreven in het buitenland én zijn tevens volgerechtigd spelend lid van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub die buiten een straal van 50 km van OCL is gesitueerd. Iedere individuele aanvraag is uiteindelijk ter beoordeling van het bestuur. Buitenleden hebben onbeperkt speelrecht.

Sociëteitsleden:
Sociëteitsleden hebben het recht van toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging, doch zijn niet gerechtigd tot het gebruik van de baan. Wel mogen zij gebruik maken van de driving range en de oefengreen(s). Sociëteitsleden mogen per jaar maximaal vijfmaal spelen tegen introductietarief, hieronder wordt mede verstaan het spelen op introductie door een OCL lid.

Proeflidmaatschap 4 maanden: Het is mogelijk om kennis te maken met de OCL en de golfsport door gedurende vier maanden een tijdelijk lidmaatschap aan te gaan. In deze periode kan gebruik gemaakt worden van alle clubfaciliteiten en kan een opleiding van de professionals gevolgd worden door het behalen van de ‘clubhandicap 54’. Indien u in het bezit bent van deze clubhandicap is er gelegenheid om mee te doen aan funwedstrijden en de woensdagavond instuif.

Participatie:
Alle leden betalen € 1,00 voor participatie, die per direct wordt terug geschonken aan de club.

Kosten lidmaatschap 2020

    contributie   entreegeld   bartegoed
gewoon lid van 36 jaar  1195 500 150
juniorlid plus 26 t/m 35 jaar 621 —- —-
juniorlid 22 t/m 25 jaar 311 —- —-
jeugdlid t/m 21 jaar * 166 —- —-
buitenlid 476 500 100
sociëtietslid 179 500 —-
proeflid 4 maanden 550 —- —-

* Jeugd t/m 12 jaar inclusief 10 groepslessen

De contributie en het bartegoed zijn jaarlijks, daarnaast wordt er een NGF bijdrage in rekening gebracht. De kosten voor lessen staan op de site onder het kopje Pro.

Kosten Lockers 2019

Locker klein 70,50 euro.   Locker groot 103 euro.   Locker elektrisch 119,50 euro.

Hoe wordt u lid?

U kunt zich opgeven middels het inschrijfformulier dat u hieronder digitaal kunt invullen. Na aanmelding kent OCL de ‘voorhang-procedure’. Zowel op het besloten ledengedeelte van de website als op het witte bord in het clubhuis wordt uw voorgenomen lidmaatschap aangekondigd. Wanneer na veertien dagen geen bezwaar is aangetekend door de leden, is uw aanmelding definitief. U ontvangt dan een bevestiging en factuur. Op de factuur is het participatiebedrag opgenomen en ook het entreegeld, de contributie, het bartegoed en de NGF-bijdrage. Nadat u de factuur heeft voldaan, bent u lid van OCL en heten wij u van harte welkom binnen onze gezellige vereniging. U ontvangt dan ook een lidcode en wachtwoord voor het besloten gedeelte van de website.

Klik voor het inschrijfformulier aanvraag lidmaatschap

Klik voor het inschrijfformulier aanvraag Bedrijfslidmaatschap

Scroll to top