Wijzigingen gebruik site

Zoals reeds in de onlangs verschenen Nieuwsbrief aangekondigd, zijn er op 22 oktober enkele wijzigingen op onze site doorgevoerd. Het bleek dat diverse items voor een ieder beschikbaar waren, terwijl deze alleen bestemd zijn voor leden.

Onder de knop Info Leden, in het menu bovenin, vindt u een nieuwe knop Leden info. Hier achter staan nieuws en documenten uitsluitend voor leden bestemd. U wordt verzocht een wachtwoord in te vullen. Dit is een andere dan waarmee u voor e-golf inlogt. Een nieuwe dus. U vindt het onder de groene knop leden (half in de bunker) op de openingspagina en/of onder het item inlog leden e-golf in het menu bovenin. Wees er van overtuigd: als je dat eenmaal gelezen hebt, vergeet je het niet.

De doorklik naar Nieuws is onder de groene knop leden weggehaald. Omdat dit echter een pagina is die toch regelmatig bekeken zal worden, staat deze bovenaan bij de Leden Info. En het wachtwoord ……. zoals gezegd, dat vergeet je niet.

De groene knop leden (midden op de openingspagina, bij de bunker) verwijst u rechtstreeks naar alle items die onder e-golf vallen, zoals inschrijven wedstrijden, bestuur & commissies en ledenlijst.

Is iets niet duidelijk, neem contact op met Nanda Siebers

Scroll to top