WE WAREN ER BIJNA!

Per 10 juli 2021 zijn bij Old Cour­se Loe­nen (nog steeds) de vol­gen­de coro­na-maat­re­ge­len van toepassing:

 

Wed­strij­den en prijs­uit­rei­kin­gen zijn toe­ge­staan, mits daar­bij — te allen tijde — de 1,5 meter kan wor­den gehand­haafd (dus geen hand­druk­ken, omhel­zin­gen e.d.).

Het club­huis­res­tau­rant en het ter­ras zijn geo­pend (ma 10:00 — 18:00 u; di-zo: 10:00 — 22:00 u).
Reser­ve­ring (voor­af of  ‘aan de deur’), regi­stra­tie, gezond­heids­check en een toe­ge­we­zen zitplaats zijn ver­plicht. De hore­ca-mede­wer­kers zijn hier­in bepalend.

 

 

Scroll to top