Waarom het WERELD HANDICAP SYSTEEM?

De reislustigheid van golfers over de hele wereld heeft ertoe geleid dat de R&A en USGA, de twee organisaties die de regels in de golfsport bepalen, wereldwijd één systeem gaan hanteren voor de registratie van handicaps: het Wereld Handicap Systeem (WHS).
Per 1 januari 2021 wordt het WHS ook in Nederland ingevoerd.

De handicap-commissie van Old Course Loenen*) heeft de hersenen gekraakt over de vrij uitvoerige inhoud van dit WHS en kwamen tot een samenvatting die alle leden per e-mail is toegestuurd.
Heel in ’t kort komt het erop neer dat per 1 januari a.s. de handicap van elke speler opnieuw wordt bepaald aan de hand van de beste 8 scores van de laatste 20 qualifying kaarten (sinds 2016). Als minder dan 9 scores staan geregistreerd, dan berekent het WHS een ‘eerste’ handicap.

Je kunt je er, aan de hand van het WHS-reglement (zie www.ngf.nl/whs), nog verder in verdiepen, maar kunt natuurlijk ook ‘de computer’ het rekenwerk laten doen. En daar zouden wij het hier ook bij kunnen laten.
Toch willen we er heel kort een paar nieuwtjes uitlichten:

  • Een speler moet zoals gebruikelijk zijn/haar score (het aantal slagen per hole of een streep) invoeren in het softwareprogramma dat hij of zij daarvoor (ook nu reeds) gebruikt. De WHS-handicap wordt vervolgens automatisch berekend aan de hand van dat ‘dagresultaat’ (een nieuwe term).
  • De maximale WHS-handicap wordt 54, ook voor hen die thans een handicap van 36 of lager hebben.
  • In het WHS zijn mechanismen ingebouwd die extreme stijgingen of dalingen van iemands handicap voorkomen.
  • ‘Exceptional scores’, oftewel uitschieters, worden aan de hand van alle dagscores per baan door het WHS getoetst met de Playing Conditions Calculation (PCC). Dit om extreme condities, zoals het weer of de set-up van de baan, mee te kunnen nemen bij de bepaling van het definitieve ‘dagresultaat’ van elke speler. Deze nacalculatie wordt, op elke baan, in de nacht na een speeldag gedaan en zonodig op de handicap van de betreffende speler toegepast.

Een ander nieuwigheidje is dat vanaf 1 januari 2021 qualifying kaarten over 9 tot en met 18 gespeelde holes kunnen worden ingevoerd. Een prettig idee, omdat het soms op hole 11 holes net iets te hard regent, de behoefte aan koffie of iets sterkers na hole 13 wel erg groot wordt of de vermoeidheid op de 17e definitief toeslaat.

Wat blijft?:
‘Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf.’

*): zie de ledenlijst voor hun contactgegevens.

Dit is een bericht van de PR- en Communicatie Commissie, in overleg met de H&R-commissie van OCL.

Scroll to top