Veni, vidi, fietsie.

Een rond­je golf is door­gaans alles­be­hal­ve eentonig.
Bij de Maand­be­ker-wed­strij­den van dit jaar lijkt het ech­ter alsof er maar een de win­naar kan zijn: Job van Nieuw­kerk won te titel voor de derde ach­ter­een­vol­gen­de keer en ver­be­ter­de weder­om zijn han­di­cap (39 pt).
Behal­ve de pro­lon­ga­tie van de fel­be­geer­de par­keer­plaats voor de Maand­be­ker­win­naar wordt zijn naam ook bij­ge­schre­ven op de Voor­zit­ters­be­ker, de ere-tro­fee van de dag.
En het bord op de par­keer­plaats? Dat benut hij door­gaans alleen om zijn fiets tegen­aan te plaatsen.
FOTO: Job van Nieuw­kerk, hij kwam, zag, over­won en ver­dween weer op de fiets, met de ‘Maand­be­ker’.
Scroll to top