Vecht Cup weer terug in Loenen


De Vecht Cup, de jaar­lijk­se ‘dor­pen­wed­strijd’ — een green­so­me sta­ble­ford over 18 holes -, is dit jaar gewon­nen door het ‘team’ Pien Schip­per en Gerard Bien­fait. De ‘cup’, in wer­ke­lijk­heid een zil­ve­ren schaal, is daar­mee na een jaren­lan­ge rond­reis door de Gooi- en Vecht­streek, weer terug in Loe­nen aan de Vecht.
Pien en Gerard ver­sloe­gen met 39 pun­ten vijf­tien ande­re deel­ne­men­de teams.

Pien en Gerard: “We zijn pas vier jaar gele­den begon­nen met gol­fen, omdat hoc­key en ten­nis door aller­lei bles­su­res niet meer zo lek­ker ging. Bij golf­club Old Cour­se Loe­nen zijn we wer­ke­lijk in een warm bad terecht­ge­ko­men. We vin­den gol­fen zo leuk dat we elke week wel twee of drie keer per week een ronde spe­len of aan een club­wed­strijd meedoen”.
Dat enthou­si­am­se was voor hen ook een van de rede­nen om in te schrij­ven voor de jaar­lijk­se wed­strijd om de Vecht Cup. Gerard: “Het leuke van golf is dat ieder­een, door een han­di­cap-ver­re­ke­ning, met elkaar een wed­strijd kan spe­len”. En dat je daar­door zelfs van de aller­bes­te spe­lers kunt win­nen bleek zater­dag, toen zij er, een heel klein beet­je tot hun eigen ver­ba­zing, met de Vecht Cup van­door gingen.

   

De twee­de prijs werd gewon­nen door Mari­an­ne en Lam­bert Thiry; derde werd het team Bram van Vliet / Michael van den Berg. Beide teams scoor­den 38 pun­ten, waar­na ‘de com­pu­ter’ de beslis­sing de defi­ni­tie­ve rang­or­de bepaal­de. De vol­le­di­ge uit­slag staat op de web­si­te bij ‘Wed­strij­den’.
De nij­ve­re wed­strijd­lei­ders — en ver­de­lers van de prij­zen van ‘loca­le bodem’ — waren Simo­ne Enne­king en Bob van der Sar.

Scroll to top