Vreug­de bij strokeplay-winnaars

   
Op de foto’s: Eline de Zeeuw (re) ver­slaat na 36 holes Annet­te Blom­men­daal (2e). Bij de heren is zoon Jimi Nieuw­land vader Andries na 54 holes de baas.
Meer foto’s staan op de web­si­te: Leden-inlog > Foto galerij.

Afge­lo­pen novem­ber speel­den we het stro­ke­play kam­pi­oen­schap 2020 met veel regen, wind en tem­pe­ra­tu­ren die meer aan schaat­sen deden den­ken. Het soort weer dat we de afge­lo­pen maan­den veel gezien hebben.
Maar hoe anders was het dit week­end, bij edi­tie 2021.

Stra­lend weer. Ter­ras weer open (dank Göran en Susan!). Baan in zeer goede con­di­tie (dank Sjoerd, ook voor het bij­pun­ten zater­dag en zon­dag in alle vroeg­te). Har­ken in de bun­kers en vlag­gen die er weer uit mogen.
Kort­om: een ide­a­le mix voor een paar prach­ti­ge dagen. 

7 vrou­wen en 31 man­nen gin­gen de strijd aan, voor res­pec­tie­ve­lijk 36 en 54 holes. Zoals altijd bij deze uit­da­gen­de spel­vorm wis­sel­den spor­tie­ve hoog­te­pun­ten en momen­ten van diepe ver­twij­fe­ling (hole­sco­res van 10 of meer waren geen uit­zon­de­ring) elkaar af. Gewor­steld werd er, maar ieder­een kwam boven, ondanks de zon­dag­mid­dag opste­ken­de wind. 

Eline de Zeeuw was uit­ein­de­lijk glans­rijk win­naar bij de vrou­wen, met een score van 187. Annet­te Blom­men­daal, de win­naar van novem­ber 2020, was runner-up.
Bij de man­nen was het een strijd tus­sen vader Andries en zoon Jimi Nieuw­land, met Job van Nieuw­kerk, Joris van Alp­hen en Danny van den Berg er kort ach­ter. Jimi kwam als men­taal ster­ke win­naar uit de bus, 245 sla­gen over 54 holes, gevolgd door Andries en Job.

Kijk op de web­si­te, onder Meer­ron­de en Lea­der­board voor details. 

En .., schrijf je in vol­gend jaar!

Tekst: Albert van Marwijk Kooy; 
Foto's: Ruud Taal en Albert van Marwijk Kooy
Scroll to top