Nieuwe handicaps per 1 maart 2021

Vanaf maandag 1 maart 2021 stappen alle Nederlandse golfbanen over naar het WHS (Wereld Handicap Systeem). In een eerder Nieuws-bericht, ’WHS, het nieuwe golf-normaal’, schreven wij daar reeds over.
Misschien aardig om dat bericht, naast onderstaande mededeling van de NGF van vandaag, nog eens na te lezen.

Vanwege de invoering van het WHS hebben alle golfbanen in Nederland nieuwe, geactualiseerde handicapslagen-tabellen ontvangen.
De nieuwe tabellen zijn (uiterlijk per 1 maart) te vinden op de website bij Baan en op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis

Hierbij de belangrijkste veranderingen t.o.v. de oude playing handicap-tabellen:

  • Spelers met een lage handicap (tot 1 maart EGA-handicap 4,4 of lager) kunnen na de invoering van het WHS ook 9-holes qualifying ronden en wedstrijden spelen.
  • Het WHS hanteert niet langer een afwijkende berekening voor spelers met een handicap boven de 36,0 (dit was een extra slag voor elk punt boven handicap 36). Handicaps boven de 36 worden in het WHS ook op één decimaal nauwkeurig bepaald, wat kan resulteren in meer of minder slagen t.o.v. de oude tabellen.
    Er is in het WHS dus één methode voor alle niveaus.
  • In het WHS wordt gebruikgemaakt van een 9-holes course rating voor een 9-holes tabel. Deze 9-holes course rating wordt berekend door de helft te nemen van het huidige course rating-getal op de bestaande 9-holes tabel. Dat betekent dat wanneer er voorheen een 9-holes CR van 70.4 stond er nu een CR van 35.2 vermeld staat. Met als kanttekening dat er bij de 9-holes CR in sommige gevallen een verschil van 0,1 punt is ontstaan, wat veroorzaakt wordt door de afronding in de berekening. Dit verschil ontstaat bij het optellen van de 9-holes rating of het vermenigvuldigen van 9-holes CR. Dan kan er een verschil van 0,1 punt in de 18-holes CR ontstaan. Bijvoorbeeld 18-holes CR 58.5/ 1e 9 CR 29,4 + 2e 9 CR 29,2 = CR 58,6

Spelers zullen na de invoering van het WHS bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd nog steeds met een Playing Handicap spelen en slagen meekrijgen. Maar die Playing Handicap heet in het WHS een Baanhandicap. Deze benaming zie je ook terug in de nieuwe tabellen.

Voor meer informatie over de invoering van het WHS: www.ngf.nl/whs

(23-2-2012)

Scroll to top