Ver­geet uw mond­kap­je niet

Covid-19 breekt steeds meer in op onze samen­le­ving. Met zijn allen doen we erzo­veel moge­lijk aan om de impact zo klein moge­lijk te hou­den. Daar­om is het ver­plicht om in het hele club­huis een mond­kap­je te dra­gen. De mede­wer­kers doen dit ook, met uit­zon­de­ring van het secre­ta­ri­aat, dat mid­dels een plas­tic paneel is afgeschermd.

Alle mede­de­lin­gen en maat­re­ge­len in het kader van coro­na vind u over­zich­te­lijk terug op de home­pa­ge van deze web­si­te onder: ‘OCL en coro­na’.

2-11-2020

Scroll to top