MIDI

De afgelopen jaren mocht de MIDI zich verheugen in de warme belangstelling van veel leden.

Op de woensdag middag zonder afspraak naar de golfbaan komen om mee te doen aan de inloop van OCL. : De MIDI , de ‘midweek drive in’ , inmiddels een begrip.
Kenmerken : kennis maken met andere leden, verrassende flight samenstellingen, laagdrempelig, introducées welkom,
gezellig nog even blijven plakken in het clubhuis onder het genot van een drankje en/of een hapje en eervolle vermeldingen van de dagwinnaars achteraf.
De laatste MIDI van het seizoen werd dan afgesloten met de seizoensprijs uitreiking, omlijst met lichte muziek.
Naast het golfen waren juist het sociale deel en de ontspannen sfeer belangrijke aspecten van de MIDI.

Ook dit seizoen waren de voorbereidingen getroffen en de personele planning  gemaakt, de muziek voor de slotdag op 2 september was zelfs al afgesproken.
Klaar voor de start dus totdat daar opeens de beperkende maatregelen van kracht werden. Geen golf mogelijk, laat staan een MIDI, begrijpelijk
natuurlijk maar ook gewoon jammer. De ‘corona’-stok was daarmee dus ook in de spaken van het MIDI wiel terecht gekomen.

Na versoepeling van de maatregelen kon er wel weer gespeeld worden, zij het onder voorwaarden.
Ook aan het vertoeven in het clubhuis en het verblijf op het terras bleven nog wat beperkingen van kracht.

Wij vinden dat de nu nog geldende maatregelen enerzijds en het karakter van de MIDI anderzijds moeilijk met elkaar te verenigen zijn.
Dat is de reden dat de MIDI niet meer opgestart gaat worden dit seizoen.
Net als vele leden hadden ook wij ons ook weer verheugd op de gezellige midweken, maar het is even niet anders.

Dit betekent natuurlijk niet het einde van de MIDI. Helemaal niet …… volgend seizoen pakken we de draad weer op en hopen we jong en oud, hoge- en lage- handicappers,
nieuwe leden en niet zulke nieuwe leden, u allemaal dus, al dan niet met introducé(e), volgend jaar op één of meer MIDI dagen te mogen verwelkomen.

Ondertussen natuurlijk vooral wel lekker blijven spelen en genieten van onze prachtige baan.

Uw MIDI commissie:
Marianne Meijer, Birthe Plomp, Jet Pijzel, Jacqueline Schorer, Marianne Taal, Nellie Theunissen,
Ruud Verzijlbergh, Bram van Vliet, Thalien Wesselink, Paul van Galen.

Scroll to top