King Cheetah

       

Caro­li­ne van Wezel, OCL-lid en ’Afri­ka lover’, bezocht twee jaar gele­den in Zuid-Afri­ka het HESC, het ‘Hoed­spruit Endan­ge­red Spe­cies Cen­tre’. Zij stond daar oog in oog met een jonge King Cheetah, een van de zeld­zaams­te die­ren ter wereld. Het dier kan snel­he­den berei­ken van meer dan 120 kilo­me­ter per uur. Ver­moe­de­lijk leven er nog maar 50 exem­pla­ren in het wild. Het leef­ge­bied van de King Cheetah is Zim­bab­we, Bots­wa­na en het noor­den van Zuid-Afrika.

Caro­li­ne bedacht zich geen moment, adop­teer­de de welp en gaf haar de naam ‘Duca’. Een ver­wij­zing naar Duca del Cosma, het golf­schoe­nen­merk van haar man Frank. Bij Old Cour­se Loe­nen wel­be­kend als club­spon­sor en het grote span­doek op de greenkeepersloods.

Bij de adop­tie van de King Cheetah bleef het ech­ter niet. Caro­li­ne over­tuig­de ter plek­ke haar echt­ge­noot om een spe­ci­a­le golf­schoen te intro­du­ce­ren, waar­van de opbrengst deels naar het HESC gaat. De Ita­li­aan­se grond­leg­ger – en huis­ont­wer­per – van Duca del Cosma, Baldo­vi­no Mat­ti­az­zo, bracht ver­vol­gens een ode aan de King Cheetah met een spe­ci­a­le golf- en life­sty­le snea­ker. De zool ervan is geba­seerd op het Mar­ques­sa-model, die doet den­ken aan de voet­kus­sens van de cheetah. Het zwar­te, Ita­li­aan­se lak­leer en het safa­ri-beige suède sym­bo­li­se­ren de kleu­ren van de King Cheetah.

Elke koper van de King Cheetah-‘golf’-sneaker, die slechts in een beperk­te opla­ge is gepro­du­ceerd, steunt het HESC. Zie: www.ducadelcosma.com.
Voor ‘friends’ van Duca geldt een spe­ci­a­le on line-kor­tings­co­de: FF15 (de code is gel­dig voor het hele Duca del Cosma-assor­ti­ment, aan­bie­din­gen uitgezonderd).

Scroll to top