Jimi Nieuw­land sterk bij NK t/m 18 jaar

Tij­dens het Nati­o­naal Stro­ke­play Kam­pi­oen­schap t/m 18 jaar, dat zon­dag en maan­dag werd gespeeld op De Gel­pen­berg, heeft Old Cour­se Loe­nens stro­ke­play-kam­pi­oen Jimi Nieuw­land de 23e plaats behaald.


Van de 74 jeug­di­ge deel­ne­mers haal­den 39 spe­lers na de eer­ste 36 holes de cut en speel­den op de twee­de dag nog­maals 2 x 18 holes.
Van hen stak Jack Ingham van De Eind­ho­ven­sche boven ieder­een uit met 276 sla­gen over 36 holes. Met 12 sla­gen ‘onder de baan’ ver­plet­ter­de hij al zijn tegen­stan­ders, waar­van Ben­ja­min Reu­ter van De Hil­ver­sum­sche, met 13 sla­gen meer, op de twee­de plaats eindigde.

Jimi ein­dig­de, let­ter­lijk met bla­ren aan zijn voe­ten van­we­ge de regen, op een gedeel­de 23e plek (+30 — 318 slagen).

(Archieffoto by Ruud Taal)
Scroll to top