Introductie

Introductie

OCL is een golfclub met aandacht voor jeugd. Er zijn nu al meer dan 90 jeugdleden, rond de 20% van het ledentotaal. Het is ons doel om deze speciale ledengroep zo actief mogelijk bij de club te betrekken – de jeugd heeft de toekomst, niet waar?
Voor veel jeugdleden is golf een sport die naast andere sporten wordt beoefend. Dit betekent dat de nadruk van de activiteiten op zondagen zal liggen – hoewel er ook op andere dagen lessen en wedstrijden kunnen zijn.

Wat kan van je ons verwachten?

De jeugdcommissie zal een programma van lessen en wedstrijden aanbieden in overeenstemming met het niveau en de wensen van de meeste jeugdleden. Jeugdleden die meer willen dan wat wij nu kunnen aanbieden willen wij graag helpen de weg te vinden naar NGF wedstrijden. (aanpassen!) uiteraard zal er ook aandacht zijn voor sociale activiteiten voor de jeugd.
Lessen en wedstrijden gaan in principe altijd door.

Wat verwachten wij van jou?

Bovenal enthousiasme en inzet. Zowel van de jeugdleden als van hun ouders/begeleiders. Dat betekent dat naast het volgen van het lesprogramma verwacht wordt dat je met regelmaat een rondje loopt en dat je zoveel mogelijk aan het gehele programma deelneemt.
Om het programma goed te kunnen uitvoeren hebben we behoefte aan een aantal jeugdcoaches – volwassenen die 1 of 2 keer per maand met een flight meelopen en de kinderen helpen met het in de praktijk brengen van wat ze geleerd hebben.

Scroll to top