Lid worden

Old Course Loenen kent verschillende lidmaatschapsvormen en speelrechtentas label

Gewone leden (vanaf 36 jaar) hebben onbeperkt speelrecht.
Tevens hebben zij speelrecht op 8 andere 9 holes-banen van De GolfAlliantie

Bedrijfsleden:
Golfvereniging Old Course Loenen (OCL) verwelkomt bedrijven en organisaties die een bedrijfslidmaatschap willen aangaan.
Meer info over het bedrijfslidmaatschap.

Juniorleden plus 26 t/m 35 jaar:
Juniorleden plus zijn bij de aanvang van het verenigingsjaar 26 jaar of ouder, maar hebben de leeftijd van 36 jaar nog niet bereikt.
Juniorleden plus hebben onbeperkt speelrecht.

Juniorleden 21 t/m 25 jaar:
Juniorleden zijn bij de aanvang van het verenigingsjaar 21 jaar of ouder, maar hebben de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt.
Juniorleden hebben onbeperkt speelrecht.

Jeugdleden t/m 20 jaar:
Jeugdleden zijn bij aanvang van het verenigingsjaar 20 jaar of jonger. Voor jeugdleden t/m 12 jaar is de contributie inclusief 10 groepslessen.
Jeugdleden hebben onbeperkt speelrecht.

Buitenleden:
Buitenleden wonen buiten een straal van 50 km van OCL òf staan voor de Belastingdienst ingeschreven in het buitenland. Tevens zijn zij vol-gerechtigd spelend lid van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub die buiten een straal van 50 km van OCL is gesitueerd. Iedere individuele aanvraag is uiteindelijk ter beoordeling van het bestuur. Buitenleden hebben onbeperkt speelrecht.

Sociëteitsleden:
Sociëteitsleden hebben het recht van toegang tot het terrein en de gebouwen van de golfclub, doch zijn niet gerechtigd tot het gebruik van de baan. Wel mogen zij gebruik maken van de driving range en de oefengreen(s). Sociëteitsleden mogen per jaar maximaal vijf maal spelen tegen introductietarief, waaronder het spelen op introductie door een OCL lid.

Proeflidmaatschap 4 maanden: Het is mogelijk om kennis te maken met golfclub Old Course Loenen door een tijdelijk lidmaatschap van vier maanden aan te gaan. In deze periode kan gebruik gemaakt worden van alle clubfaciliteiten en een opleiding worden gevolgd bij de Golf Academy voor het behalen van ‘clubhandicap 54’. Eenmaal in het bezit bent van deze clubhandicap kan ook worden deelgenomen aan fun-wedstrijden en de woensdagavond-instuif (Midi).

Participatie:
Alle leden betalen € 1,00 voor participatie, die per direct wordt terug geschonken aan de club.

Kosten lidmaatschap 2021:

    contributie   entreegeld   bartegoed
gewoon lid vanaf 36 jaar  1195 500 150
juniorlid plus 26 t/m 35 jaar 621 —- —-
juniorlid 21 t/m 25 jaar 311 —- —-
jeugdlid t/m 20 jaar * 166 —- —-
buitenlid 476 500 100
sociëtietslid 179 500 —-
proeflid 4 maanden 550 —- —-

* Jeugd t/m 12 jaar inclusief 10 groepslessen

De contributie, het (verplichte) bartegoed en de NGF-bijdrage worden jaarlijks in rekening gebracht.
De kosten voor lessen staan op de site onder het kopje Golf Academy.

Kosten lockers 2021:
Locker klein: € 70,50 euro; locker groot: € 103,00.
Locker met elektra-voorziening: € 119,50.

Hoe wordt u lid?
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd middels het inschrijfformulier dat u hieronder digitaal kunt invullen.
Old Course Loenen kent een ‘voorhang’-procedure, waarbij uw voorgenomen lidmaatschap wordt aangekondigd op het besloten leden-gedeelte van de website en via het mededelingenbord in het clubhuis. Als na veertien dagen geen bezwaar is aangetekend, is uw aanmelding definitief. U ontvangt dan een bevestiging en een factuur. Op de factuur is het participatiebedrag opgenomen, alsmede het entreegeld, de contributie, het bartegoed en de NGF-bijdrage. Nadat u de factuur heeft voldaan, bent u lid van onze gezellige vereniging. U ontvangt dan ook een lidcode en een wachtwoord dat nodig is voor het bezoeken van het besloten gedeelte van de website.

Klik voor het inschrijfformulier aanvraag lidmaatschap

Klik voor het inschrijfformulier aanvraag Bedrijfslidmaatschap

De statuten en het huishoudelijk reglement van de club kunt u hieronder inzien:

Scroll to top