Gas­ten

Green­fee­spe­lers en zijn van harte wel­kom bij Old Cour­se Loe­nen, maar een reser­ve­ring — voor­af — is een vereiste.
Infor­meer tele­fo­nisch (0294 237600) of via de email (info@oldcourseloenen.nl) naar de speelmogelijkheden. 

De ope­nings­tij­den van het secre­ta­ri­aat vindt u op de con­tact pagi­na, bui­ten deze tij­den is het niet moge­lijk om een start­tijd aan te vragen.

Indien het club­se­cre­ta­ri­aat op het moment van uw gere­ser­veer­de start­tijd geslo­ten is, dan wordt u ver­zocht de green­fee, voor­dat u de baan in gaat, te vol­doen bij de bar in het clubhuis.
Het bewijs van green­fee dient goed zicht­baar aan de golf­tas te wor­den bevestigd.

Scroll to top