Local rules

Local Rules

. Buiten de Baan wordt gemarkeerd door palen met een witte kop of band. De palen staan zelf buiten de baan
. Grond in bewerking GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop
of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f
. Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van
belemmering R.2.4 door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens R.16-1f
. Straf bij overtreding van plaatselijke regel: de algemene straf
(verlies van de hole bij Matchplay en 2 slagen bij Strokeplay)

Algemene informatie

   • Gedraag u hoffelijk
   • Het gebruik van mobiele telefoons (met uitzondering van bellen) is toegestaan  
   • Gemarkeerde afstanden in de baan zijn gemeten tot midden green
   • Herstel pitchmarks, plaats divots terug, hark bunkers aan
   • Rijd met buggy of trolly niet tussen green en greenside bunker 
   • Rijd met buggy of trolley niet door gebieden met tijdelijk water
   • Verleen greenkeepers voorrang, volg aanwijzingen van Marshals strikt op
   • Verleen op hole 2 voorrang aan spelers die afslaan op de witte tee van hole 3 
   • Wacht met afslaan op hole 8 en 9 als spelers op hole 1 of 6 kunnen worden
    geraakt
   • Voeg op afslag 1 en 10 om en om in, tenzij de Commissie anders bepaalt
   • Laat snelle spelers door, indien dit de doorstroming dient
   • Tijdelijke plaatselijke regels worden bekend gemaakt op het mededelingen-
    bord.
Scroll to top