Cad­die­boek­je

Wilt u de baan onder con­tro­le krij­gen? Dat kan door het aan­schaf­fen van het Cad­die­boek­je. Alle tech­ni­sche infor­ma­tie en afstan­den van de 9 holes zijn opge­no­men in een hand­zaam boek­je voor in de golf­tas. Zowel de afstan­den in de baan als de afstan­den op de green tot aan de pin zijn opge­no­men. Uiter­aard zijn ook alle obsta­kels en hin­der­nis­sen dui­de­lijk in beeld gebracht. Voor slechts € 3,- kunt u het boek­je bij het secre­ta­ri­aat of bij de bar aanschaffen.

(klik op afbeel­ding voor uitvergroting)

Scroll to top