De baan

  1. OoB palen zijn aan beide zij­den bin­nen de DR geplaatst, waar­door het pad naast de sloot van hole 2 ook tot de baan behoort. De sloot is een geheel rode hin­der­nis . Het pad en het DR hek kun­nen als een vast obsta­kel wor­den ont­we­ken zon­der strafslag.
  2. De vij­ver tus­sen hole 1 en 8 is een rode hin­der­nis aan de korte zijde en geel aan de lange zijde.
  3. Bos­jes ach­ter de DR, rechts voor de green van hole 1, zijn een rode hin­der­nis geworden.
  4. Het wilde, begroei­de gebied links op hole 2 is geheel rode hin­der­nis gewor­den. Het loopt over de gehe­le lin­ker­zij­de en is , waar het aan bewoond gebied grenst, OoB.
  5. De 2 sloot­jes links op hole 6 zijn rood gewor­den en het hin­der­nis gebied is iets uitgebreid.
  6. Ver ach­ter de green van hole 6 is OoB-gebied geworden.
  7. De OoB palen op links van de gehe­le hole 7 zijn naar bin­nen geko­men, zodat na de afslag beter direct zicht­baar is of de bal OoB is.
  8. De vij­vers, het eiland en de slo­ten tus­sen hole 7 en 8 zijn alle­maal rode hin­der­nis­sen geworden.
  9. Het gebied op hole 9 links naast de green, over de sloot, is bij de baan geko­men. De OoB palen zijn dich­ter naar het club­huis geplaatst.

 

Scroll to top