Gezel­li­ge en suc­ces­vol­le Familiewedstrijd

Zon­dag 4 juli is weer de jaar­lijk­se, lan­de­lij­ke Fami­lie-wed­strijd gespeeld.
De vol­le­di­ge opbrengst (inschrijf­geld en green­fee) gaat naar het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur. Want in Neder­land groei­en gemid­deld 2 à 3 kin­de­ren per klas op in een gezin met geld­zor­gen. Zij kun­nen niet op naar een sport­club, muziek­les o.i.d. Deze kin­de­ren spor­ten en spe­len daar­door vaak alleen. Maar spor­ten en spe­len, dat doe je samen! Elk kind ver­dient het om mee te doen, daar­om betaalt het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur betaalt de con­tri­bu­tie of het les­geld voor deze kin­de­ren en jongeren.

    

Old Cour­se Loe­nen nam met 42 spe­lers, van alle gene­ra­ties, mee: opa’s en klein­zo­nen, moe­ders en doch­ters, broers en zus­sen, enz.
Spe­lers met veel gol­fer­va­ring maar ook zon­der, zodat af en toe wel ‘ns naar naar een bal­le­tje gezocht moest wor­den. Maar er werd toch lek­ker door­ge­speeld en bijna ieder­een was net voor de onweers­bui binnen.
Daar­na bleef het nog lang gezel­lig
 op het ter­ras en in het clubhuis.

   

De win­naars waren:

  1. Grant en Mau­reen Scrog­gie 42 pun­ten (foto)
  2. Pie­ter Jan en Pepijn Kas­te­lein 40 punten
  3. Wil­lem en Hen­riet­te Hon­di­us 39 punten
Scroll to top