EXAMENVREES?


Even niets te golfen?
Op de web­si­te GOLF.NL staat een leuke regel­test. Ofte­wel, doe voor de lol nog eens het regelexamen.

Weet je ze nog alle­maal, die soms best las­ti­ge eti­quet­te­vra­gen? Of: hoe zit het ook alweer pre­cies in de bun­kers en de hin­der­nis­sen. En wat is ook al weer het ver­schil tus­sen stro­ke- en matchplay?

Een hart­stik­ke inte­res­san­te opfrisser!

Scroll to top