Een nieuw bestuurslid: Heide van Seumeren-Rapp

Heide van Seumeren-Rapp heeft het druk. Op 30 juni werd zij, als opvolgster van Irmgard Michielsen, benoemd tot bestuurslid van Old Course Loenen. Intussen is zij, zoals ze met een knipoog formuleert, “al jaren bezig om met pensioen te gaan.”
Daarom ging ze bij de stap naar de bestuurstafel niet over een nacht ijs.

De uitnodiging om bestuurslid te worden kwam van twee dames ‘die wel eens een gesprekje met haar wilden.’ Dat is al weer enige tijd geleden.
Heide: “Ik heb er een vakantie overheen laten gaan alvorens antwoord te geven.” Als business controller, iemand die geacht wordt een werksituatie van enige afstand te kunnen inschatten, nam ze bewust even de tijd om te bekijken wat hieruit zou voortvloeien. Bovendien was het effect van corona op de samenleving toen nog nauwelijks bekend.

De komst van een geschikte opvolger geeft haar de mogelijkheid om per 1 september eindelijk met pensioen te gaan. Ze heeft lang over het bestuurslidmaatschap nagedacht, want behalve het ‘van afstand bekijken’ speelde haar ‘gevoel’ ook een grote rol. Heide: “Ik wilde vooral inschatten of ik iets nuttigs kan bijdragen.” Haar conclusie daarover is duidelijk: “Het gaat goed met de golfclub en vooral het geweldige werk van veel commissies maakte mijn besluit makkelijker. Het is interessant om te zien hoe sterk ze functioneren. Ik wil graag meehelpen ze nog meer te stimuleren en motiveren. Het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk, maar soms moet je ook niet uit het oog verliezen dat niet de grootte maar vooral het plezier binnen een commissie het resultaat bepaalt. Momenteel zijn er niet echt problemen, maar ik zou het bijvoorbeeld fantastisch vinden als we nog meer leden kunnen werven. Daardoor kunnen we, met het juiste beleid, bepaalde investeringen misschien iets eerder realiseren. Je ziet op dit moment het ledental van golfclubs opvallend toenemen en op die golf moeten we zien mee te drijven.”

We sluiten ons gesprekje af met een drankje op een gezellig, vol terras. “Kijk om je heen”, zegt Heide, “die vrolijke gezichten en bruisende gezelligheid; die gaven de doorslag”.

1 juli 2020

Scroll to top