Coro­na-maat­re­ge­len voor golfbanen

Voor de actu­e­le stand van zaken m.b.t. coro­na-gere­la­teer­de maat­re­ge­len voor onze golf­baan ver­wij­zen wij u naar de OCL en CORONA-but­ton op de home­pa­ge van de website.

Scroll to top