Club­kam­pi­oen­schap­pen Stro­ke­play 2021

Beste leden van Old Cour­se Loenen,

In het week­end van 29 en 30 mei spe­len zowel de dames als de heren een van de leuk­ste wed­strij­den van het jaar: het club­kam­pi­oen­schap strokeplay.
Op zater­dag spe­len we 18 holes vanaf de back tees, de zgn. cham­pi­ons­hip tees.
Zij die de ‘cut’ halen spe­len op zon­dag 2 x 18 holes, even­eens vanaf de back tees.

Het belooft een heer­lijk wed­strijd-week­end te wor­den met veel zon en ein­de­lijk wat warm­te. Com­bi­neer dit met de meer ont­span­nen regels die voor het zon­over­go­ten ter­ras gel­den en een top-golf­week­end ligt in het verschiet.

Inschrij­ving kan via de web­si­te onder Leden > eGolf4u. Voor allen geldt een maxi­mum han­di­cap van 24.0.
Inschrij­ven kan  tot don­der­dag­avond 26 mei

Doen!

De Wed­strij­dom­mis­sie.

Scroll to top