Categorie: Categorie actueel nieuws

Is mijn handicap op hol geslagen?

Oftewel: hoe zit het nu eigenlijk met het nieuwe handicap-systeem?

Een bericht van de Handicap & Regelcommissie (7 mei 2021)

Vooropgesteld: het World Handicap Systeem (WHS) dat dit jaar is ingevoerd is niet nieuw, maar werd wereldwijd al tientallen jaren gebruikt. Europa en enkele andere landen, waar het stableford-sysyteem werd toegepast, hebben zich daar pas later bij aangesloten.
Sinds 1 januari 2021 wordt overal ter wereld het WHS toegepast.

Het WHS beoogt een realistische weergave te zijn van ieders actuele golfniveau. Dat veroorzaakte even wat rumoer, omdat velen een hogere handicap kregen aangemeten. Dat zit zo:
Het WHS beoordeelt steeds de beste 8 van de laatste 20 qualifying-kaarten, waarbij het WHS bij de invoering eenmalig terugging tot 2016.
Bij minder dan 20 ingeleverde kaarten berekende het WHS zelf een gemiddelde.

Nu de praktijk:
Het kan voorkomen dat een mooie score geen handicap-verbetering oplevert, omdat de oudste en nóg mooiere kaart (van die laatste 20) vervalt en daarmee het gemiddelde van de beste 8 negatief beïnvloedt. Anderzijds hoeft een kaart met een mindere score niet automatisch invloed te hebben op de actuele handicap, omdat deze simpelweg niet tot de beste 8 behoort.
Dat voorkomt al te drastische koersschommelingen, zoals vroeger het geval kon zijn.

Om een ‘eerlijke’ handicap te verkrijgen loont het dus om veel kaarten te registreren. Dat geldt voor iedereen, dus onderling zal er niet veel veranderen.

Is het stablefordsysteem dan helemaal vervallen?
Ja en nee.

Bij non-qualifying (club)wedstrijden wordt de stableford-telling gebruikt om een snelle uitslag te kunnen produceren. Als je je kaart qualifying wil maken dient deze alsnog óók als q-kaart te worden te worden geregistreerd.
Het WHS-dagresultaat wordt echter pas na een nacht definitief, omdat lokale omstandigheden (zoals de baanconditie, het weer, etc.) een corrigerende rol kunnen spelen. Die correctie (Playing Conditions Calculation) wordt elke nacht wereldwijd toegepast aan de hand van de gemiddelde scores per baan.

Maar verdiep je daar als speler daar maar niet al te veel in. Eigenlijk volstaat het invoeren van de scorekaart, zoals dat al jaren gebeurt.
Nieuw is dat de marker een e-mailtje ontvangt om de score te bevestigen. Echter, in de praktijk blijkt dat markers die niet bij eGolf4u staan geregistreerd geen notificatie ontvangen, waardoor de scorekaart ongeaccordeerd blijft. Dit probleem valt te omzeilen door de scorekaart in te dienen via GOLF.nl, die wel alle geregistreerde NGF leden kent. Het resultaat wordt vervolgens ook opgenomen door eGolf4u.

Een leuke bijkomstigheid van het WHS is dat ook kaarten met minder dan 18 – maar niet minder dan 9 – achtereen gespeelde holes kunnen worden ingediend. Daarbij heeft de NGF dwingend bepaald dat zo’n ‘eindpunt’ altijd ‘duidelijk’ bij het clubhuis dient te liggen, zodat bij het verlaten van de baan geen andere holes worden doorkruist. Bij Old Course Loenen is bepaald dat alleen hole 13 daarvoor in aanmerking komt.
Deze regeling wordt bij OCL uiteraard pas van kracht als het spelen van 18 holes weer is toegestaan.

Mochten er alsnog vragen ontstaan, neem dan contact op met de Handicap & Regelcommissie.

Thalien Wesselink – tcwesselink@gmail.com


In de praktijk:
Reken zelf uit of je handicap na een qualifying-ronde wijzigt:

Ga naar de Golf-app (Golf.nl) of E-golf4u:

  1. Bij Golf.nl: ga naar Mijn spel, daarna naar Handicap
  2. Bij E-golf4u: ga naar ‘Mijn WHS index’.
  3. In de lijst zie je laatste 20 scorekaarten staan, waarvan de beste 8 Dagresultaten vet zijn gedrukt
  4. Tel deze 8 scores bij elkaar op en deel die door 8. Het getal dat hier uitkomt is je nieuwe handicap (soms afgerond).

Operatie ‘Bonte Piet’

Een nest ter grootte van een kuiltje in de grond is genoeg voor een scholeksterpaar om de vreugde van de lente om te zetten in gezinsuitbreiding.
En voor 
de keuze van een legplaats is een scholekster, ook wel Bonte Piet genoemd, doorgaans niet al te kieskeurig.


Het was daarom maar goed dat onze greenkeeper Sjoerd vorige week werd geattendeerd op een grijs gespikkeld ei dat in het grind, midden op de parkeerplaats, lag. Hij stelde het ei direct veilig door het in een geïmproviseerd nest in de vlakbij gelegen afscheidingsstrook te leggen. Kennelijk tot genoegen van het scholekster-paar, want de volgende dag bleek de leg verdubbeld.

Desondanks beloofde de situatie weinig perspectief, want de kans op een rustige, vier weken durende broedtijd, tussen aan- en afrijdende bolides, is niet bijster groot. Bovendien worden scholeksters behoorlijk agressief zodra hun jongen zijn geboren en duurt het daarna nog een week of vijf voordat ze vliegvlug zijn.

Het besluit om het nest elke dag een stukje te verplaatsen lijkt vooralsnog succesvol. Eerst in de richting van de grasstrook bij hole 2 en vanaf vandaag aan de andere kant van de heg. Moeder heeft het nest telkens snel teruggevonden, zodat ze in redelijke rust kan broeden.
 Toch blijft het nog een tijdje oppassen, want scholeksters kunnen flink krijsen en – letterlijk – van zich afbijten om ongewenste pottenkijkers te weren.


Houd dus zoveel mogelijk afstand van het nest.

(28 april 2021)

Terras blijft dicht; wel ‘To Go >>’-service

Met een verwijzing naar de corona-maatregelen die bij Old Course Loenen van kracht zijn (en te lezen op de homepage van deze website) attenderen wij er – ter voorkoming van misverstanden – op dat de landelijke ‘terrassen’-versoepeling per 28 april niet van toepassing is op sportaccommodaties.
Daaronder valt – helaas – ook het fraai gelegen terras van Old Course Loenen, zoals ons met een officiële waarschuwing, maar gelukkig zonder verdere gevolgen, duidelijk is gemaakt.

Wel is er vanaf woensdag 28 april bij de brasserie weer een ‘To Go’-assortiment beschikbaar, met het nadrukkelijke verzoek om de consumpties buiten het terras te nuttigen, altijd de 1,5 meter in acht te nemen en niet langer dan strikt noodzakelijk rond het clubhuis te verblijven.

Alle maatregelen die de NGF, in samenspraak met NOC*NSF, in dit kader adviseert staan vermeld op de speciale web-pagina van de NGF.

(26 april 2021)

Om-en-Om stralend van start

Net zo stralend als de zon stond Herenochtend’s wedstrijdleider Bram van Vliet vanochtend bij hole 1 om de 57 deelnemers, flight voor flight, aan zijn nieuwste golf-inventie, de ‘Om en Om’-competitie, te verwelkomen.
Eerder al in corona-tijd bedacht hij, samen met zijn Herencommissie-kompanen Harry Vos, Jan Theunissen en Lambert Thiry, de PAT (playing apart together)- en de AMP (alternatieve matchplay)-competitie, teneinde lock downs en andere belemmerende maatregelen enigszins draaglijk te kunnen overbruggen.
En Bram zou Bram niet zijn als er geen ludieke spelvorm was bedacht. Hij slaagde er zelfs in om een nieuwe variant te bedenken op alle reeds bestaande greensome-spelvormen, zodat de spelers behalve een hart onder riem ook nog een verbale gebruiksaanwijzing mee de baan in kregen.

Het meest bijzondere van de Om-en-Om-competitie is misschien nog wel het ontbreken van een inschrijfprocedure; alle vaste leden van ‘De Herenochtend’ kunnen simpelweg alleen maar uitschrijven voor deze Om-en-Om-wedstrijd. Want zo gaat dat bij de immens populaire Herenochtend (althans, zolang geen shotguns en gezellige nazits met prijsuitreikingen mogelijk zijn).

De volgende Om-en-Om staat gepland voor 4 mei.
Uitschrijven (🤗) is mogelijk vanaf nu.

(20 april 201)

Eerste MIDI is weer gespeeld

Gisteren, woensdag 14 april was het zover. Eindelijk, na 1,5 jaar wachten weer een MIDI! In coronaproof-vorm, dus er is wat spontaniteit ingeleverd, maar de blijheid dat het gewoon weer mogelijk was overheerste ruim.
Hoezo koud, hoezo inschrijven, hoezo indelen, hoezo niet gewoon komen, het kon niemand iets schelen. We konden weer, we mochten weer, en dat was alles dat telde.


28 enthousiaste spelers die inschreven om in de heerlijke zon te komen spelen. Dat de noordenwind zó koud was dat het duidelijk is dat er ijs op de Noordpool ligt was gewoon ook goed nieuws.
Het is voor iedereen nog even wennen, maar de kleine schoonheidsfoutjes werden eigenlijk niet opgemerkt en worden de komende weken weggepoetst.

Uiteraard is de MIDI een wedstrijd en telt de uitslag van vandaag ook gewoon mee voor de diverse einduitslagen aan het eind van het seizoen.
Helaas is er vanwege corona nog even geen prijsuitreiking; hopelijk kan dat in de loop van het jaar weer wel. Ook waren er geen neary en geen longest drive. Logisch. Wat er wel was, was het feest van elkaar weer zien en spreken en het bijna echte MIDI gevoel.

En de uitslag.
Er is, dat kan ik wel zeggen, niet goed gespeeld. Niemand speelde in zijn/haar buffer. Voor de actuele punten kun je de website raadplegen.

In Categorie 1 (hcp 0-19.9) heeft Berry Ganzevles gewonnen; in Categorie 2 was dat Huub Rosier. Maar winnaars waren we eigenlijk allemaal!

Volgende week is er weer een MIDI, iedere woensdag tot begin september. Inschrijving is vanaf iedere vrijdag 17.00 uur tot dinsdag 17.00 uur.
Bij de inschrijving kun je aangeven of je eventueel vroeg of laat wil spelen. De heren kunnen kiezen tussen de tee-kleuren wit en geel; de dames tussen blauw en rood. De MIDI is bedoeld om gezellig te mixen, dus verzoeken om samen te spelen zullen wij niet altijd honoreren.

Zolang de horeca ‘to-go’ sluit om 19.30 (en dat zal nog een paar weken zijn) is het maximum aantal spelers per avond 36; daarna zal dat meer kunnen zijn.

Tot volgende week. Tot MIDI!

Jacqueline Radermacher Schorer (namens de MIDI-commissie)

De MIDI gaat weer van start

De MIDI, de 9 holes-wedstrijd die op de woensdagen in de lente en zomer wordt gespeeld, is al jaren dé gelegenheid om mede-clubleden tijdens het golfen beter te leren kennen. De MIDI-formule is geschikt voor spelers van elk handicap-niveau en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Op woensdag 14 april beginnen we weer met onze midweekse wedstrijden, al gebeurt dat vanwege alle corona-maatregelen in aangepaste vorm.
Het unieke van de ‘MIDI’, de vrije inloop, de speciale ‘MIDI-hap’ van de brasserie en de uitermate gezellige nazit met prijsuitreiking, zullen daardoor niet mogelijk zijn.
Zolang die situatie voortduurt zal geen inschrijfgeld worden gevraagd.

In afwijking tot wat voorheen gebruikelijk was moeten alle deelnemers zich van tevoren inschrijven via de wedstrijdrubriek op de website (eGolf4u). Dat kan vanaf de vrijdag vóór de eerstvolgende MIDI, vanaf 17.00 uur. De inschrijving sluit op de dinsdag voor de wedstrijd om 17.00 uur.
De starts zijn tussen 16:00 en 18:30 uur.  Je kunt bij het inschrijven aangeven of je vroeg of laat wilt starten.
De flightindeling wordt gemaakt door de MIDI-commissie en staat op dinsdagavond, vanaf ca. 20:00 uur, gepubliceerd als startlijst bij de wedstrijdrubriek op de website (eGolf4u).

De laatste wedstrijd van het MIDI-seizoen staat gepland op 8 september. We hopen dat er tegen die tijd weer een ouderwets gezellige afsluiting kan plaatsvinden. Op die feestelijke avond zullen uiteraard ook de diverse winnaars worden bekroond.
Het is niet perse noodzakelijk om alle wedstrijden te hebben meegespeeld, want de resultaten worden berekend over de 6best gespeelde rondes. Maar ook als je maar een enkele keer wilt deelnemen ben je van harte welkom!

We hopen natuurlijk dat de gezelligheid, die altijd zo kenmerkend is voor de MIDI, spoedig volledig zal kunnen terugkeren.
Het clubhuis en terras zullen vooralsnog alleen toegankelijk zijn voor een drankje en hapje ‘To Go, waarbij uiteraard alle corona-maatregelen in acht moeten worden genomen.

Tot MIDI!

 

Scroll to top