Introductie

Ieder gewoon lid van OCL mag op weekdagen maximaal twee niet-leden, die in het bezit zijn van een clubhandicap 54 of een NGF-handicap, introduceren. In het weekend en op feestdagen is voor deze introducé’s een minimale hcp van 30 vereist en is dit uitsluitend mogelijk voor 10.30 uur of na 15.00 uur. Introductie kan alleen indien er geen wedstrijden zijn en de drukte in de baan het toelaat.

Het tarief bedraagt € 30 per 9 of 18 holes. Iemand die geen lid is van OCL mag maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden tegen het introductietatief, daarna wordt het normale greenfee tarief in rekening gebracht.

Een lid met drie of meer introducé’s wordt als groep beschouwd. Starttijden voor een groep dienen schriftelijk bij het clubsecretariaat te worden aangevraagd. Een groep mag uit maximaal 20 personen (vijf maal een vierbal) inclusief lid / leden bestaan. De greenfee voor de eerste drie introducé’s bedraagt € 30, voor de meerderen is dit € 40 per persoon. Uitzonderingen daargelaten worden starttijden voor groepen alleen toegewezen tijdens stille uren. Echter niet in het weekend en op vrijdagmidag.

Het introducerende lid is te allen tijde verplicht mee te spelen.

Leden die met gasten spelen, die geen greenfee hebben betaald, worden geschorst en kunnen bij herhaling worden geroyeerd.

Scroll to top