ALV kiest definitief voor aankoop grond

Beste OCL-ers,

Tijdens de ALV van 12 maart jl. werd met een grote meerderheid van stemmen gekozen om de grond definitief aan te kopen. Samen met de machtigingen vertegenwoordigde de ALV ruim 30% van de stemgerechtigden, waarvan 97% voor stemde. Het besluit werd genomen nadat het bestuur een toelichting had gegeven op alle openstaande vragen die tijdens de ALV van 22 november jl. waren geformuleerd. Het was duidelijk dat bijna alle lichten op groen stonden en dat de risico’s aanvaardbaar zijn.

Financiering

De komende maanden staan in het teken van het definitief maken van het financieringsplan. Het bestuur zou graag de aankoop met de leden willen financieren door middel van een obligatielening. Inmiddels hebben we al 405.000,- aan intentieverklaringen ontvangen. De verwachting is dat er nog meer leden willen meedoen, als de voorwaarden nog verder zijn uitgewerkt. De taskforce financiën gaat hiermee aan de slag. Leden die mee willen denken kunnen zich opgeven bij Maarten van Twuijver. Daarnaast blijven we met de banken in gesprek over aanvullende financiering.

Wijziging bestemmingsplan

Om de uitbreiding van de golfbaan over een aantal jaren mogelijk te maken is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De komende maanden gaat het bestuur dit bestemmingsplan in samenwerking met de taskforce overheid en een extern bureau voorbereiden. De presentatie van de ALV kunt u vinden onder de knop Leden -> documenten. Via de nieuwsbrief en de ALV in mei wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Ben van Doesburgh

Voorzitter golfvereniging Old Course Loenen

Scroll to top