Aanmeldingsformulier vecht open

Beste Golfer,

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de 6e Vecht Open. U wordt verzocht onderstaande gegevens te verstrekken om uw inschrijving te kunnen starten.

    Het inschrijfgeld bedraagt € 25 per persoon. Gelieve dit bedrag over te maken op rekening nr.
    NL31RABO 0120.14.41.82 tnv Old Course Loenen ovv Vecht Open 2017.

    Ik realiseer mij dat mijn inschrijving pas definitief is als het inschrijfgeld is binnengekomen bij de organisatie.

    Scroll to top