15 oktober 2020

De heer Enno Bekkering, woonachtig te Soest, heeft aangegeven lid te willen worden van OCL.

Hij wordt 14 dagen lang voorgehangen op het mededelingenbord in het clubhuis en op het besloten gedeelte van de website.

 

Mevrouw Betty van Altena, woonachtig te Hilversum, heeft aangegeven lid te willen worden van OCL.

Zij wordt 14 dagen lang voorgehangen op het mededelingenbord in het clubhuis en op het besloten gedeelte van de website.

 

Indien u bezwaar heeft tegen toetreding van een van deze potentiële leden gelieve een mail te sturen naar

heidevanseumerenrapp@gmail.com

Scroll to top