Dirk Jan van der Hoeden: “Een slecht moment om voorzitter van Old Course Loenen te worden ….”

Old Course Loenens nieuwe voorzitter, per 30 juni, Dirk Jan van der Hoeden (55) was in 2008 misschien wel het allereerste buitenlidvan Old Course Loenen. Golfclub-oprichter Cas Jansen wist het destijds in Hongkong wonende gezin Van der Hoeden, vanaf de toen nog onontgonnen Vechtse veengronden, te overtuigen om snel lid te worden, omdat het storm liep met aanmeldingen voor de nieuwe golfclub.

Twaalf jaar later is Dirk Jan (‘DJ’) elke zondagochtend present bij de training van zijn team, Zondag Heren 3, “om de stabiliteit in mijn spel te houden en vooral omdat ik het spelletje zo leuk vind”. Hij is de laatste tijd dan ook meer dan regelmatigop de club te vinden. Daardoor drong zich aan mij al snel de behoefte op om iets meer aan de golfclub te kunnen bijdragen. Dat was ook zo bij de hockeyclub in Loenen, waar ik achtereenvolgens penningmeester en voorzitter was. Ik dacht in eerste instantie aan de baancommissie, want het leek me zo interessant om alles over de techniek van het onderhoud en de flora en fauna in de baan te leren. Maar dat werd vanwege mijn bancaire achtergrond al gauw even meekijkenbij de uitgifte van de obligaties voor de aankoop van de nieuwe grond. Bestuursleden Ben van Doesburgh en Matthijs Babeliowsky wisten me vervolgens te overtuigen om iets andersvoor de club te willen betekenen. En dat leek me een mooie uitdaging, want als voorzitter kun je immers over de volle breedte een bijdrage leveren.”

Het moment van de voorzitters-overdracht verleidt Dirk Jan tot een ietwat ironische conclusie: Eigenlijk is dit een slecht moment om voorzitter te worden. Ongeveer alles in de club is op een hoogtepunt: een mooie baan, een gezonde ledenaanwas en een goede financiële situatie. Ook is er een geweldige groep jeugdspelers. Ik zeg wel eens gekscherend dat het wel praktisch is dat er in het eerste herenteam ook nog twee spelers met een rijbewijs zitten. Maar er blijven nog genoeg uitdagingen over. Slagen we er bijvoorbeeld ook in om die jonge spelers vast te houden? We hebben momenteel het hoogste aantal leden ooit en toch zullen we in de komende jaren meer leden moeten werven om de uitbreiding van de golfbaan te kunnen realiseren. Die is gepland voor over een jaar of vier, vijf, maar dat mag wat mij betreft eventueel ook wel wat eerder. Laten we daarom eens binnen onze eigen vrienden- en kennissenkring, maar ook bij de beoefenaars van andere sporten kijken of er potentiële leden tussen zitten. We moeten in ieder geval het huidige, gunstige momentum proberen te behouden. De goede bereikbaarheid van onze mooie golfbaan, vlakbij Amsterdam en Utrecht, biedt daarvoor prima voorwaarden.

Als het aan Dirk Jan ligt is er dus genoeg werk aan de winkel: In de afgelopen maanden heb ik al meegekeken binnen het bestuur en ben onder de indruk geraakt van de gedrevenheid en het teamwork binnen de club. Laten we proberen dat zo te houden!”

1 juli 2020

Scroll to top