Update uitbreiding d.d. 23-02-2020

Zoals u weet is OCL in gesprek met de gemeente over de toekomstige uitbreiding van onze golfbaan. De gesprekken richten zich op twee onderwerpen: de bestemmingswijziging en een gemeente garantie voor het externe deel van onze financiering.


Ter voorbereiding van de uiteindelijke beslissing in de Raadsvergadering van begin maart, hebben op 11 en 18 februari j.l. commissievergaderingen over deze onderwerpen plaats gevonden. In deze vergaderingen is besloten de nota van uitgangspunten als hamerstuk in te brengen in de raadsvergadering. Als de raad akkoord gaat
 met deze nota dat betekent dat zij akkoord gaan met het voornemen om mee te werken aan een toekomstige wijziging van het bestemmingsplan. Over het verlenen van een gemeentegarantie is besloten dit als een discussie-stuk in te brengen voor de raadsvergadering.


Op dit moment zijn de meningen in de raad verdeeld over de gemeentegarantie. Sommige partijen vinden dat wij het zogenaamde Treasury Statuut van de gemeente letterlijk moeten interpreteren. Dit houdt in dat een vereniging die op andere manier extern kan financieren geen garantstelling van de gemeente kan krijgen. Andere partijen zijn voorstander van een uitzondering of ruimere interpretatie van het Treasury Statuut: als een vereniging alleen tegen veel hogere kosten elders kan financieren, dan kan de gemeente zich wel garant stellen.
Met gemeente garantie zouden wij tegen een zeer aantrekkelijk tarief kunnen lenen bij de Nederlandse Waterschaps Bank. (ongeveer de helft van het externe tarief).De komende weken gaan wij in gesprek met de politieke partijen die twijfelen en zullen wij nagaan of en tegen welke tarieven wij externe financiering met of zonder gemeente garantie kunnen krijgen.

 
De media volgt dit debat ook. Onlangs is er al een artikel verschenen in het AD op de RTV Stichtse Vecht website en op social media.  Wij zelf zijn benaderd door de Gooi & Eemlander. Naar verwachting verschijnt er binnenkort een artikel waarin de voorzitter zijn punt over de bühne kan brengen. 
Zolang deze discussie loopt kunnen wij gebruik maken van een overbruggingskrediet van onze huisbankier.

Wij houden u op de hoogte van verder ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Scroll to top