Maand: november 2020

Vierballen

Het korten der dagen en het grote aanbod van spelers leiden ertoe dat het speelschema af en toe ‘vol’ raakt. Daarom zijn vierballen toegestaan.
‘Onvolledige’ flights op één starttijd moeten er rekening mee houden dat anderen zich kunnen bijschrijven. Onderken daarbij, als bijschrijver, je eigen kwaliteiten en probeer te allen tijde de normale speelsnelheid in de baan te behouden.

Het reserveren van een starttijd (via egolf4u of het secretariaat) blijft te allen tijde verplicht; net als de 1,5 meter onderlinge afstand!
(1-12-2020)

Nog een ‘winnaar’ bij clubkampioenschappen

Deelnemers, wedstrijdleiding en andere betrokkenen bij het Clubkampioenschap Strokeplay, op 14 en 15 november jl., hebben gezamenlijk € 565 geschonken aan de Voedselbank in Loenen aan de Vecht.
De Wedstrijdcommissie kwam tot dit initiatief nadat was besloten om dit keer geen inschrijfgeld te innen, maar de spelers om een bijdrage te vragen voor dit nobele doel.
En zo leverden de clubkampioenschappen dus niet twee, maar drie winnaars op!

26 november 2020
De heer Erik Jan Keijzer, woonachtig te Nigtevecht, heeft aangegeven bedrijfslid te willen worden van OCL.
Hij wordt 14 dagen lang voorgehangen op het mededelingenbord in het clubhuis en op het besloten gedeelte van de website.

Indien u bezwaar heeft tegen toetreding van dit potentiële lid gelieve een mail te sturen naar:
heidevanseumerenrapp@gmail.com

Zomermatchplay 2020 – uitslag

In de week van 20 juni werd de eerste wedstrijd gespeeld van deze editie van de zomermatchplay; met 62 deelnemers werd het record inschrijvingen van vorig jaar ruimschoots gebroken.
Er zijn 5 ronden en een superfinale gespeeld. De finale vond op zaterdag 21 november plaats tussen Jan Theunissen (de winnaar van vorig jaar) en Herman Tange. De weersomstandigheden waren niet gemakkelijk met veel wind en het werd een pittige strijd over 10 holes. Op hole 9 leek Jan zijn titel te kunnen prolongeren na een verloren bal van Herman, maar die vocht zich terug, hole 9 eindigde gelijk en daarmee was de stand in de wedstrijd ook all square.
Hole 10 moest er aan te pas komen om een beslissing te krijgen, daar wist Herman de wedstrijd uit het vuur te slepen. Hulde aan beide heren en felicitaties voor de winnaar.

Job en Nicole strokeplaykampioenen 2020

14 en 15 november 2020:

De Wedstrijdcommissie van dienst, Ewout Wolff, Richard Kok en Albert van Marwijk Kooy, lieten zich na 18 uur ‘dienst’, vlak voordat de pijp definitief leeg raakte, nog het volgende ontvallen:


Met een record inschrijving van 45 mannen en vrouwen was de organisatie van het strokeplay-kampioenschap, mede vanwege de maximalisering van de flights tot tweeballen, een hele uitdaging. Het werden twee dagen met vele gezichten.
Telproblemen die ons terugvoerden naar de lagere school: wat komt er ook weer na 9? (inderdaad: 10, 11 of 12, en soms zelfs nog meer…… ). Zwaarder van de baan komen dan toen je begon (al die klei…). Backspin die er absoluut al op zat toen je m raakte; kortom…., het was uitdagend!

Op de propvolle zaterdag konden alle flights, dankzij het snelle spel, hun ronde afmaken. Het speeltempo was prima, zodat iedereen in 4 uur rond was; ondanks dat de bal niet rolde, de lucht zwanger was van vocht en de rough kleverig en zwaar.

De eerste en laatste flights hadden weliswaar het nadeel van de duisternis, maar de laatsten hadden het grote voordeel van een mooie middag zonder regen, niet al te veel wind en zo nu en dan zelfs wat zon. De vroege starters hadden die luxe niet. Verontschuldiging daarvoor van de wedstrijdleiding, mede namens de weergoden.

Het deelnemersveld voor zondag was teruggebracht tot 24: alleen de allersterksten overleefden de cut.
Conclusie: er is geen wanklank gehoord en geen ruling nodig geweest. En .. twee terechte winnaars!

Met extra veel dank aan onze greenkeeper Sjoerd, die vrijdag nog wat extra had gemaaid en op zaterdag en zondag in alle vroegte, de pinnen op uitdagende posities had geplaatst.

Volgend jaar, hopelijk zonder coronamaatregelen en iets vroeger in het seizoen, zullen er zeker meer deelnemers (en publiek ..!) zijn.

Uitslag clubkampioenschappen strokeplay over 2x 18 holes:

Heren:
1: Job van Nieuwkerk (159 slagen; +15)
2: Andries Nieuwland (161 slagen; +17)
3: Jimi Nieuwland (162 slagen; +18)

Dames:
Nicole van Twuijver-Jansen (199 slagen; +55)
Hélène Propsma (209 slagen; +65)
Lisanne Bogels (210 slagen; +66)

Voor de complete uitslag zie de website (Leden > egolf4u > Meerronde)

  
Het scorebord                                                 Job en Andries (re)                                                                                        Nicole en Lisanne (re)

 

Baanwissel bij de Baancommissie

“Hoe langer ik golf speel bij Old Course Loenen, hoe meer ik van de baan ben gaan vinden. En dan wordt het vanzelf boeiend om te zien hoe je dingen eventueel kunt veranderen.” Aan het woord is de kersverse voorzitter van de Baancommissie, Frans Dirk Passer. ‘Positief kritisch’ noemt hij dat.
Ook zijn voorganger Michael van den Berg (rechts op de foto), sinds de oprichting van de club lid van de Baancommissie, schuift aan bij het gesprek.

Frans Dirk is sinds een jaar of zeven lid van onze golfclub en vertoeft al jarenlang in het illustere gezelschap van ‘Heren 3’; een – kennelijk – vermaard gezelschap, waarvan ook de huidige clubvoorzitter, Dirk Jan van der Hoeden, deel uitmaakt. Toen diens ambities voor het Baancommissieschap voortijdig werden ingeruild voor een bestuursfunctie, was er weinig voor nodig om Frans Dirk over te halen: “Een agrarisch achtergrond heb ik niet, maar de kennis van de andere commissieleden, samen met die van onze vaste greenkeeper Sjoerd en zijn werkgever De Ridder geven me voldoende vertrouwen om het onderhouds- en verbeteringsproces van de baan aan te sturen. Bovendien maakte mijn voorganger Michael van den Berg sinds het prille begin van de club deel uit van de baancommissie; en die blijft voorlopig nog wel even lid van de club. Kortom, aan know how vooralsnog geen gebrek. Wat er op korte termijn zeker niet zal veranderen is het karakter van de baan.”

Michael van den Berg, licht dat toe: “Onze baan is ooit bewust minimalistisch opgezet: weinig ‘baanmeubilair’, geen grote routeborden en niet te veel opsmuk. Een golfbaan waarop golf gespeeld moet worden zoals golf bedoeld is.”
Frans Dirk is zeker niet van plan daar iets aan te veranderen. “Misschien ontgaat het veel spelers, maar we hebben een golfbaan met prachtige zichtlijnen. Om dat te kunnen handhaven zal zo af en toe heus wel een boompje sneuvelen, maar dat is minimaal. Elke keer als ik door baan loop, ook zonder golfclubs, zie ik weer nieuwe invalshoeken. Ik raad iedereen aan om, alleen al om die reden, af en toe eens van een andere kleur tee box af te slaan. Het verruimt je blik”.

De eerstkomende aanpassingen zullen volgens beide heren gericht zijn om de speelroute door de baan weer meer in lijn te brengen met het basisconcept. Sommige bomen en bossages zijn wat te hard gegroeid, waardoor op enkele holes de neiging is ontstaan om die te ontwijken. Dat kan ongewenste veiligheidssituaties opleveren. Frans Dirk: ”Baanarchitect Alan Rijks heeft ons tips gegeven om bepaalde fairways weer wat ‘zichtbaarder’ te maken. Dat kan bijvoorbeeld door iets anders of vaker te maaien. Zo zullen de fairways op hole 3 en hole 6 een aangepast maaipatroon krijgen. Ook het consequent bezanden van de baan heeft merkbaar resultaat opgeleverd. De baan is aanzienlijk droger dan in de beginjaren. Door dat continue ophogen van de fairways lijken nu de putten en sprinklers in de baan verzaktte zijn. Daar gaan we deze winter iets aan doen. Daarnaast zullen in de nabije toekomst ook wat bunkers gaan verdwijnen. We staan qua aantal zandhindernissen wel erg hoog op de landelijke lijst. Bovendien hebben die bunkers niet allemaal de functie meer waarvoor ze ooit zijn aangelegd, namelijk als richtpunt voor de spelers. Door de jaren heen zijn sommige door de ‘groei’ van de baan onzichtbaar en daardoor nutteloos geworden. En dat vergt alleen maar kostbaar onderhoud.”

Maar eventjes een bunker opknappen is een begrotelijke zaak. Daarom is er een speciaal bunker-plan gemaakt. Er is immers veel grond en zware machinerie voor nodig. Hetzelfde geldt min of meer voor greens en tee boxen. De veengrond onder baan heeft her en der flinke verzakkingen veroorzaakt; overigens niet allemaal ten slechte. Veel greens zijn door het inzakken steeds geonduleerder geworden, omdat die inzakkingen nu eenmaal niet gelijkmatig over een hele green plaatsvinden. Maar de green van hole 6, daarentegen, is sinds de aanleg in zijn geheel zo’n 80 centimeter gezakt, waardoor de opzet van de architect, om vanaf de green óp het water van het Amsterdam-Rijnkanaal te kunnen kijken, letterlijk ‘ten onder’ is gegaan.
Maar de belangrijkste schade aan greens is volgens beide heren nog steeds de schimmel ten gevolge van ongerepareerde pitchmarks. Die vallen alleen maar te verhelpen met een pitchfork. En dat kost niks.

Vanzelfsprekend komt ook het ’nieuwe land’ ter sprake. Het is zeer denkbaar dat tijdens de voorzittersperiode van Frans Dirk de eerste ontwerpen van de tekentafel zullen rollen. Frans Dirk: “De architecten staan in de rij om ons van advies te dienen. We luisteren daar uiteraard belangstellend naar, alhoewel we pas in de beschouwende fase zitten. Maar het is toch interessant om te horen hoe zij, ieder met een ander idee, naar onze baan kijken”.

Maar het is uiteindelijk aan de penningmeester, wiens zichtlijnen en de ondulatie van de financiële curves bepalend zijn voor het moment waarop de shotgun-start voor de uitbreiding zal worden gegeven.

(17-11-2020)

 

Vergeet uw mondkapje niet

Covid-19 breekt steeds meer in op onze samenleving. Met zijn allen doen we erzoveel mogelijk aan om de impact zo klein mogelijk te houden. Daarom onze oproep – ook al is het op dit moment (nog) niet verplicht – om in het hele clubhuis een mondkapje te dragen. De medewerkers doen dit ook, met uitzondering van het secretariaat, dat middels een plastic paneel is afgeschermd.

Alle mededelingen en maatregelen in het kader van corona vind u overzichtelijk terug op de homepage van deze website onder: ‘OCL en corona’.

2-11-2020

Enquête Players 1st

Old Course Loenen neemt ook deel aan het Players 1st-programma, dat de golfbranche-organisaties NGF, PGA en NVG hebben uitgerold om golfbanen, clubs, horeca en pro’s meer inzicht te geven in de beoordeling van hun diensten en producten.
Meer dan 100 golfbanen- en clubs in Nederland doen er inmiddels aan mee.

Players 1st werkt met enquêtes die met enige regelmaat per e-mail aan clubleden worden verzonden. De resultaten worden anoniem verwerkt en geven waardevolle informatie. In de komende week kunt u de enquête verwachten. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan deelneemt.
De feedback helpt ons om de behoeftes van de leden te toetsen en daardoor de dienstverlening te kunnen verbeteren.

2-11-2020

‘Zilveren Fazanten’ voor Ruud Taal en Inge In ’t Veld


De traditioneel laatste wedstrijd van het jaar, om de Zilveren Fazant Wild-trofeeën, is dit jaar gewonnen door Ruud Taal en Inge In ’t Veld.
Ruud eindigde met zijn score van 19 punten over 9 holes als eerste in het totaalklassement.
Inge was de hoogst scorende dame met 16 punten. Zij won de prijs zelfs voor de derde keer.
De totaaluitslag staat vermeld bij ‘Wedstrijden’ op deze website.

De trofeeën konden wegens het verbod op samenkomsten niet worden uitgereikt. Ook de traditionele Zilveren Fazant Wild-maaltijd bleef om die reden achterwege, alhoewel de spelers op hole 5 vanuit de keuken van de brasserie een heel toepasselijke surprise kregen voorgeschoteld: zuurkool met fazant en pompoensoep.

De winnaars van de wedstrijd kwamen er pas thuis achter dat er voor hen iets te vieren was. Wie weet volg er ooit nog een foto van beide winnaars met hun trofeeën.
Een korte reactie van Ruud volgde desgevraagd nog wel: “Ik ben zo trots als een pauw met deze Zilveren Fazant”.

Door de bijzondere tijden waarin we leven is de wedstrijdkalender voor 2020 volledig overhoop gegooid en zijn er zelfs wedstrijden geschrapt van de agenda. Daardoor vormen de clubkampioenschappen strokeplay, over twee weken, de apotheose van het wedstrijdjaar.

31-10-2020

Scroll to top